POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE S PROŠLIH  SEMINARA

 

 

 

 

Budističko društvo Shechen sa zadovoljstvom najavljuje da će se Sedmi međunarodni Shechen seminar održati na Medvednici (Sljemenu) od 16. do 27. travnja 2018.

 

 

Suglasno željama Shechen Rabjam Rinpochea hrvatski seminar organiziran je na isti način kao i istovrsni seminar koji se svake godine održava u Bodhgayi, te svim zainteresiranim za duhovnu baštinu Dilgo Khyentse Rinpochea omogućuje da studiraju i prakticiraju njegova učenja pod vodstvom vodećih učitelja Shechen samostana.

 

 

 

 

 

PROGRAM SEDME GODINE (2018.)

  

Sedma godina godine seminara biti će podijeljena u dva dijela: za starije polaznike koji su u cijelosti ispunili sve tražene zahtjeve (bilo da je riječ o ciklusu Pema Tse Nyingthik ili Rangjung Pema Nyingthik) bit će predstavljena učenja završnog stupnja Vajrayane (dzogrima). Tim povodom bit če davana i odgovarajuća opunomoćenja, usmeni prijenosi i komentari suglasno s programom predviđenim za sedmu godinu seminara.

Ovaj dio seminara bit će potpuno zatvoren za nove polaznike i događat će se u periodu od 16. travnja do 22. travnja. Nakon toga polaznici zatvorenog dijela seminara mogu slobodni otići, ili pak ako to žele ostati i prisustvovati otvorenom dijelu programa.
 

Od 23. do 27. travnja program seminara bit će otvoren za sve i bavit će se različitim temama i meditacijama koje dolaze iz tibetske budističke tradicije. Između ostalog bit će predstavljen komentar na Patrul Rinpocheov tekst „Suština srca Prosvijetljenih bića", "Uvod u tibetsku budističku tradiciju" (3 yane) i "Uvod u meditaciju".

 

Sva učenja u 2018. godini dati će Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche, Khenpo Gyurme Tsultrim, lama Lungrik Nyima i lama Sean Price.


Sva učenja biti će prevađana na engleski i hrvatski. Biti će dostupni engleski i hrvatski prijevodi svih materijala za praksu kao i pratećih komentara.

 

 

Preporučena seminarska donacija je 300 € za starije polaznike (prvih sedam dana). Ako to žele, oni otvorenom programu mogu prisustvovati bez dodatnih troškova (kada je riječ o seminarskoj donaciji).

 

Preporučena seminarska donacija za Otvoreni program (pet dana) je 250 €.

 

 

Za sve daljnje informacije o seminaru, registraciji, mogućnostima smještaja i svim drugim detaljima - kontaktirajte info@shechen.hr