ucenja

 

Shantideva - Vodič kroz Bodhisattvin način života


DOBROBITI PROBUĐENOG UMA

1a
S poštovanjem se prostirem Šugatama obdarenima Darmakajom,
kao i njihovim plemenitim sinovima,
i svima koji su vrijedni obožavanja.

1b
Ovdje ću objasniti kako se uključiti u zavjete Budinih sinova,
značenje kojih sam zgusnuo u suglasju sa spisima.

2
Tu nema ničega što već ranije nije objašnjeno
a ja nisam vješt u umijeću retorike;
stoga bez mogućnosti da drugačije obdarim druge,
pišem s ciljem približavanja (učenja) vlastitom umu.

3
Upoznavanjem s onime što je korisno,
zahvaljujući ovim riječima
snaga moje vjere će možda nakratko narasti.
Ako ove riječi ipak vide drugi
jednako sretni kao i ja, možda i njima budu značajne.

4
Slobodno vrijeme i obdarenost vrlo teško je pronaći,
ali budući da omogućuju ono što je značajno,
ako ih sada ne iskoristim,
kada će se tako savršena mogućnost ponovno pojaviti?

5
Baš kao što bljesak munje u mračnoj, oblačnoj noći
jasno na trenutak sve osvjetljava,
jednako se u ovom svijetu zbog moći Bude,
vrla misao rijetko i nakratko pojavljuje.

6
Budući da je vrlina uvijek krhka,
a velika snaga zla strahovito jaka,
kojom bi se drugom vrlinom zlo moglo prevladati
osim potpuno Probuđenim umom?

7
Svi Bude koji su kontemplirali mnoge eone
uvidjeli su njegovu korisnost;
kroz njega će nebrojene mase bića
brzo postići uzvišeno stanje blaženstva.

8
Oni koji žele uništiti mnoge jade (vlastitog)
uvjetovanog postojanja,
oni koji žele da sva bića dožive mnogobrojne radosti,
i oni koji žele iskusiti veliku sreću,
nikada ne smiju napustiti Probuđeni um.

9
U trenutku kada Probuđeni um naraste
u nemoćnima i okovanima u zatvoru kružnog postojanja,
oni će biti nazvani 'sinovima Šugate',
i bit će obožavani i od ljudi i od bogova ovoga svijeta.

10
On (Probuđeni um) je poput uzvišenog eliksira za dobivanje zlata,
jer preobražava naše nečisto tijelo
u neprocjenjivi dragulj Budinog obličja.
Stoga čvrsto zgrabi Probuđeni um.

11
Budući da je Neograničeni um jedinog Vodiča svijeta
istraživanjem shvatio njegovu dragocjenost,
sva bića koja se žele osloboditi svjetovnih boravišta
čvrsto trebaju zahvatiti dragocjeni Probuđeni um.

12
Sve druge vrline su poput stabla banane;
nakon davanja ploda jednostavno nestanu.
Ali vječno stablo Probuđenog uma
neprestano donosi plodove i zauvijek cvate.

13
Baš kao što bih se povjerio hrabrom čovjeku
kada sam jako uplašen,
povjerivši se Probuđenom umu bit ću
brzo oslobođen (patnje)
čak ako sam počinio i izuzetno strašna zla.
Zašto mu se onda oni savjesni ne posvećuju?

14
Upravo kao vatra na kraju eona,
on trenutačno guta sva velika zla.
Njegovim neprocjenjivim prednostima
učenika Šudanu je podučavao mudri Gospodin Maitreja.

15
Ukratko, treba uvidjeti
da je Probuđeni um od dvije vrste;
um koji se teži probuditi
i um poduzetan da to i učini.

16
Kao što je jasna razlika
između težnje za kretanjem i (stvarnog) kretanja,
tako i mudri razumije
razliku između to dvoje.

17
Iako um koji teži probuđenju
i u kružnom postojanju donosi velike plodove,
od njega ne dolazi neprekinuti tijek zasluga
kao što se događa poduzetnom umu.

18
Za onoga koji je savršeno dostigao takav um,
vođen mišlju da nikada ne okrene leđa
potpunom oslobađanju
nebrojenih oblika života

19
Od tog vremena dalje,
čak i dok spava ili je opušten,
moć zasluga (golema) poput neba
neprestano će rasti.

20
Za dobrobit privrženima manjem (vozilu),
to je logički ustvrđeno od strane samog Tatagate u
'Sutri zatraženoj od Subahua'.

21
Čak i sama pomisao da se
živa bića oslobode glavobolje
predstavlja korisnu namjeru
obdarenu neograničenom dobrotom.

22
Čemu uopće spominjati (dobru)
namjeru da se rasprši njihov nezamislivi jad,
uz želju da svatko od njih pojedinačno
ostvari neograničene dobre kvalitete?

23
Posjeduju li dobru namjeru poput ove čak i očevi i majke?
Posjeduju li je bogovi i sveci?
Posjeduje li je i sam Brahma?

24
Ako bića nikada prije nisu čak ni sanjala o ovakvom stajalištu
pa ni zbog vlastite dobrobiti,
kako ono ikada može rasti za dobrobit drugih?

25
Namjera da se obdare sva bića,
koja u drugima ne raste čak ni zbog njihove vlastite dobrobiti,
jest neprocjenjiv dragulj uma
čije rođenje je besprimjerno čudo.

26
Kako mogu izmjeriti dubine
vrijednosti dragulja uma,
Paneceje koja oslobađa svijet patnje
i izvorom je sve njegove sreće?

27
Ako čak i (sama) dobrohotna namjera
nadmašuje obožavanje Buda,
čemu spominjati korist stvarnog nastojanja da se
sva bića bez izuzetka učine sretnima?

28
Iako se žele riješiti patnje,
(bića) hrle u samu patnju.
Iako žele posjedovati sreću,
poput neprijatelja je u neznanju uništavaju.

29
One koji su razdvojeni od sreće i opterećeni mnogim jadima,
On (Probuđeni um) ispunjava svim radostima,
rastjeravši svu patnju,

30
i čisteći svaku pomutnju.
Postoji li usporediva vrlina?
Postoji li čak i takav prijatelj?
Postoji li zasluga slična ovoj?

31
Ako je svatko tko uzvrati dobro djelo
vrijedan nekog poštovanja,
čemu spominjati Bodisatvu
koji čini dobro, a da ga nitko to nije zatražio?

32
Svijet slavi vrlim čovjekom
onoga koji ponekad bahato nekolicini bića daje malo obične hrane
dostatne tek za pola dana.

33
Što reći o onome
koji zauvijek daruje neusporedivo blaženstvo Sugata
beskrajnom broju bića,
uslišavajući tako sve njihove nade?

34
Buda je rekao da će svi koji posjeduju zlu misao
o dobročinitelju kakav je Bodisatva
boraviti u paklu onoliko eona
koliko je bilo zlih misli.

35
No ako prema njemu razviju vrli odnos,
plodovi (takvog odnosa) će se nebrojeno puta množiti.
Kad Bodisatve teško pate ne stvaraju negativnosti,
već im umjesto toga vrlina prirodno raste.

36
Klanjam se tijelu onoga
u kojem je rođen sveti dragocjeni um.
Ja tražim utočište u tom izvoru radosti
koji donosi sreću čak i onima koji ga pozljeđuju.